Yargıtay

Yargıtay Hakkında Bilgiler:

Yargıtay Nedir?

Yargıtay, Türkiye'nin en üst mahkemesidir ve adli yargı sisteminin en üst kademesini oluşturur. 1868 yılında kurulmuş olan Yargıtay, ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.

Yargıtay'ın Görevleri:

  • İlk derece mahkemelerince verilen karar ve hükümleri incelemek ve bozmak veya onamak
  • Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek
  • Hukuki uyuşmazlıklarda içtihat birliği sağlamak
  • Ceza ve hukuk davalarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüşlerini almak
  • Yargı organlarının işleyişini denetlemek ve yargıç ve savcıların disiplin işlerini yürütmek

Yargıtay'ın Yapısı:

Yargıtay, 17 Ceza Dairesi, 13 Hukuk Dairesi ve 1 Danışma Kurulu olmak üzere toplam 31 daireden oluşmaktadır. Her daire, bir daire başkanı ve belirli sayıda üyeden oluşmaktadır.

Yargıtay'a Başvuru:

Yargıtay'a başvuru, ancak alt mahkemelerde dava açılmış ve bu davalarda kesinleşmiş bir karar verilmiş olması halinde mümkündür. Yargıtay'a başvuru yolu temyizdir. Temyiz, bir kararın hukuka uygun olup olmadığının incelenmesi için yapılan bir yargı yoludur.

Yargıtay Kararları:

Yargıtay'ın kararları, alt mahkemeler için bağlayıcıdır. Yargıtay'ın bozma kararları, alt mahkemeleri dava dosyasını inceleyerek yeni bir karar vermek zorundadır. Yargıtay'ın onama kararları ise alt mahkemelerin kararlarını kesinleştirir.

Yargıtay ile İlgili Sorularınız:

Yargıtay ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen sormaktan çekinmeyin. Bilgimin ve yeteneğimin elverdiği ölçüde size yardımcı olmaya çalışacağım.

Unutmayın: Yargıtay ile ilgili bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır ve hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. Hukuki bir konuda tavsiyeye ihtiyacınız varsa, bir avukata danışmanız önemlidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski